1/1

10 Ocak 2023 Salı     93

Mısır'a İhracatta Akreditif Uygulaması


Kahire Ticaret Müşavirliğimizin ilgili yazılarına atfen Mısır Merkez Bankası tarafından alınan karar kapsamında 13.02.2022 tarihi itibariyle uygulamaya konulan ve çeşitli istisnaları ihtiva eden ithalatta akreditif kullanma zorunluluğu hakkında bilgi verilmişti. Bu defa, söz konusu uygulamanın Ticaret Müşavirliğimiz tarafından iletilen yeni bir yazıyla kaldırılmış olduğu bilgisi verilmiş olup, mezkûr banka sitesinde yayımlanan karara (https://www.cbe.org.eg/en/Pages/HighlightsPages/Regarding-conducting-import-transactions-through-IDCs.aspxine) bağlantısından ve derc edilen ekten ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

 

×