1/1

3 Haziran 2024 Pazartesi     43

BAZI ÜRÜNLERDE GÜMRÜK VERGİSİ ORAN DEĞİŞİKLİĞİ/MEKSİKA


Değerli Üyemiz,
 

TOBB tarafından iletilen Ticaret Bakanlığı'na ait yazıda, 9.5.2024 tarihli Meksika Federal Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe giren Kararname ile GTİP Kodu 7601.10.02 “İşlenmemiş alaşımsız aluminyum”  ile GTİP Kodu 7601.20.02 “İşlenmemiş aluminyum alaşımları” ürünlerinin, 22.04.2024 tarihli Kararname  kapsamından çıkarılarak, mezkûr ürünlerin ithalatında gümrük vergisinin %0 oranında uygulanmasına yönelik bir düzenleme yapılmış ve GTİP Kodu 3102.21.01 “Amonyum Sülfat”ın ithalatında uygulanan %0 oranındaki gümrük vergisi %35 oranına yükseltildiği ifade edilmektedir.
 

Bu kapsamda, yukarıda özetlenen düzenlemelere ilişkin olarak daha detaylı bilgi https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5725965&fecha=08%2F05%2F2024#gsc.tab=0  internet adresinden erişilebilen Kararname metninde bulunmakla birlikte; ilgili Müşavirlikçe İngilizce diline yapılan gayri resmi tercüme yazımız ekinde iletilmektedir.
 

Kararnamenin gayriresmi tercümesi de ekte iletilmekte olup bilgilerinize sunulur.

×