YABANCILARIN CEZAYİR' DE KURACAĞI ŞİRKETLERE İLİŞKİN MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ

YABANCILARIN CEZAYİR' DE KURACAĞI ŞİRKETLERE İLİŞKİN MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) alınan yazıda, 4 Haziran 2020 tarihli Cezayir Resmi Gazetesinde yayımlanan Ek Bütçe Kanunu'nun 49 ve 50. maddesiyle, ticaret veya imalat sanayinde faaliyette bulunan yabancı sermayeli şirketlere ilişkin hisselerin %51'inin Cezayir vatandaşlarına ait olma kuralının değiştirildiği belirtilmiştir.

Bahse konu değişiklik neticesinde; Cezayir ulusal ekonomisi için stratejik olan sektörler (ulusal madenler; enerji sektörü; savunma sanayii; demiryolları, limanlar ve havalimanları; ilaç endüstrileri) dışında kalan tüm sektörlerde faaliyet gösteren yabancıların, hisselerinin %100'ü kendilerine ait olmak üzere şirket kurmalarının mümkün hale geldiği bildirilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.


Tarih : 30.6.2020
/ 250 kişi görüntüledi.