TOBB GENEL KURUL DELEGELERİ

Necdet AKTAŞ
GENEL KURUL DELEGESİ
Şeyhmus PEKER
GENEL KURUL DELEGESİ
Serbest KARTAL
GENEL KURUL DELEGESİ