Değerli üyemiz; Borsamızın vermiş olduğu hizmetlerden ne düzeyde faydalandığınız ve memnuniyet düzeyinizi ölçmek için bu anket düzenlenmiştir. Ankete vereceğiniz cevaplar, sizlerin beklentilerini karşılamaya yönelik düzenlemeleri yapmamıza olanak verecektir.

D.1 Kuruluşunuzun statüsü

 • K1 Şahıs Firması
 • K2 Limited Şirket
 • K3 Anonim
 • K4 Kollektif Şirket
 • K5 Komandit Şirket
 • K6 Kooperatif
 • K7 Diğer

D.2 Kuruluşunuzun faaliyet türleri

 • K1 Ticaret
 • K1 Hizmet
 • K1 İmalat
 • K1 Gıda Tarım
 • K1 Hayvancılık
 • K1 Diğer

D.3 İşletmenin ölçeği (Çalışan Personel Sayısı)

 • K1 (1-9)
 • K1 (10-49)
 • K1 (50-249)
 • K1 (250 ve üzeri)

D.4 Borsaya kaç yıldır üyesiniz ?

S1-) Borsamızdan aldığınız hizmetlere ilişkin görüşlerinizi puanlayarak belirtiniz

Çok zayıf Zayıf Orta İyi Çok iyi
K1. Personelin davranışı 1 2 3 4 5
K2. Hizmet Süresi 1 2 3 4 5
K3. Bilgi Yeterliliği 1 2 3 4 5
K4. Kaynak Yeterliliği 1 2 3 4 5
K5. Talebin karşılanma düzeyi 1 2 3 4 5

S2-) Borsamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaklardan ulaştığını belirtiniz

 • Telefon
 • Faks
 • Dergi
 • Basın
 • Sosyal Medya
 • E-posta
 • SMS
 • Web Sayfası
 • Diğer

S3-) Borsamızın duyuruları ve yeni faaliyetleri hakkındaki bilgilerin size hangi kaynaklardan ulaşmasını tercih edersiniz ?

 • Telefon
 • Faks
 • Dergi
 • Basın
 • Sosyal Medya
 • E-posta
 • SMS
 • Web Sayfası
 • Diğer

S4-) Borsamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına işletmenizin katılım sıklığını belirtiniz ?

 • Çok Sık
 • Ara Sıra
 • Çok Seyrek
 • Hiç
 • Haberim Olmuyor

S5-) Borsamız tarafından düzenlenen Seminer, Eğitim ve Toplantı programlarına katıldıysanız memnuniyet düzeyinizi belirtiniz

 • İyi
 • Orta
 • Kötü

S6-) İşletmenizin aşağıdaki hangi konularda eğitime ihtiyacı olduğunu düşünüyorsunuz?

 • Genel Yönetim (Kurumsallaşma, Yönetim Modelleri, Stratejik Planlama, İş Kurma ve Geliştirme vb.)
 • Pazarlama Yönetimi (Satış ve Pazarlama Yönetimi, Pazar Araştırması, Dağıtım, Fiyatlandırma vb.)
 • Üretim Yönetimi (Üretim Planlama, Malzeme Yönetimi, Otomasyon, Teknik Konular vb.)
 • Kalite Yönetimi (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS, HACCP, Ürün Belgelendirme, CE vb.)
 • İnsan Kaynakları Yönetimi (İşe Alma, Kariyer/İşgücü Planlama, Performans Yönetimi vb.)
 • Mali İşler ve Finans Yönetimi (Ekonomik Planlama ve Kontrol, Finansal Planlama vb.)
 • Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat (Dış Ticaret Mevzuatı, Ödeme Şekilleri, İth./İhr. İşlemleri vb.)
 • Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri (İnternet, E-Ticaret, Office Programları, ERP, MRP vb.)
 • Tarımsal ve Kırsal Kalkınma Destekleri,Tarımda Modernleşme
 • Diğer

S7-)

Zayıf Orta İyi Çok iyi
a) Borsamızın sizi ne düzeyde temsil ettiğine inanıyorsunuz? 1 2 3 4
b) Borsamızın hizmet binasındaki “Yönlendirmeler” hakkındaki görüşünüz? 1 2 3 4
c) Borsamızın hizmet binasının Genel Temizliği hakkındaki görüşünüz? 1 2 3 4
d) Borsamızın hizmet binasının Çalışma Ortamının Fiziksel Yapısı (havalandırma, düzen/tertip, ferahlık vb.) hakkındaki görüşünüz? 1 2 3 4
e) Gerektiğinde Üst Yönetime Ulaşabilme konusundaki görüşünüz? 1 2 3 4

S8-)

Zayıf Orta İyi Çok iyi
a) Nusaybin’de OSB’nin kurulması İlçemize ne derece katkı sağlar ? 1 2 3 4
b) Nusaybin Transit Sınır Kapısı’nın açılması İlçemize ne derece katkı sağlar? 1 2 3 4
c) Nusaybin Çevre Yolu Projesi’nin yapılması İlçemize ne derece katkı sağlar? 1 2 3 4
d) Nusaybin Meslek Yüksek Okulu için yeni bina yapılması İlçemize ne derece katkı sağlar? 1 2 3 4
e) Nusaybin Sulama Kanalı Projesinin yapılması İlçemize ne derece katkısı sağlar ? 1 2 3 4

S9-) Borsamızdan aldığınız hizmet ve beklentiler hususunda varsa önerileriniz sıralayınız: