YILLIK AİDAT

Nusaybin Ticaret Borsası üyelerine aşağıdaki tarife esas alınarak Yıllık Aidat tahakkuk edilir.

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

2019 Yılı Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Tarifesi

Derecesi    Kayıt Ücreti    Yıllık Aidat
Fevkalade    450,00 TL     450,00 TL
1. Derece     400,00 TL     400,00 TL
2. Derece     380,00 TL     380,00 TL
3. Derece     350,00 TL     350,00 TL
4. Derece     320,00 TL     320,00 TL
 

Değişikliklerin Bildirilmesi

Borsalara kayıt zorunluluğu bulunanlar, durumlarında meydana gelen ve Türk Ticaret Kanununa göre tescil ve ilânı gereken her türlü değişikliği, gerçekleşmesinden itibaren bir ay içinde, kayıtlı oldukları borsalara bildirmek zorundadır.

Tarih : 23.11.2015
/ 5259 kisi görüntüledi.