TOBB GENEL KURUL DELEGELERİ

Necdet AKTAŞ
Genel Kurul Delegesi
Umit YUMUŞAK
Genel Kurul Delegesi
Serbest KARTAL
Genel Kurul Delegesi
Abdulhalim AYDIN
Genel Kurul Delegesi