YÖNETİM KURULU

Necdet AKTAŞ
Başkan
Şeyhmus PEKER
Başkan Yardımcısı
Davut AYAZ
Başkan Yardımcısı
Serbest KARTAL
Sayman Üyesi
Abdulhalim AYDIN
Üye