1/2
2/2

26 Mayıs 2023 Cuma     83

ANIZ YAKAN GELECEĞİNİ YAKAR


Başkanımız Necdet Aktaş, anız yakma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu görüşleri dile getirdi:

" Özellikle Mayıs Haziran aylarında buğday hasadının arkasından anızların yakılması maalesef bütün engellemelere rağmen önlenememektedir. Anızı yakma neticesinde gerek tarımsal ekosistem ve gerekse doğal ekosistem tahrip edilmektedir. Özellikle topraktaki Karbon (C) ve Azot (N) dengesi yok olmakta ve tarlalar verimsizleşmektedir. Anız yakmanın neden olduğu bazı olumsuzluklar aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

-Organik madde miktarı azalır,

-Mikrobiyolojik aktivite geriler,

-Omurgasızlar yok olur,

-Toprağın su tutma kapasitesi azalır,

-Toprak verimliliği düşer,

-Erozyon riski yükselir,

-Biyolojik denge bozulur,

-Fiziksel ve kimyasal yapı zarar görür,

-Çevre kirliliği artar,

-Orman vb. yangınlar artar,

-Telefon ve enerji iletim hatları zarar görür,

-Trafik kazası ihtimali yükselir.

Doğal kaynakların geçmişten bizlere miras kalmadığı gelecek nesillerden ödünç alındığı bilinç çerçevesinde kaynakların korunması ve sürdürülebilir tarım için anız yakma gibi çağdışı uygulamalara son verilmelidir. "

×