1/1

15 Eylül 2023 Cuma     40

İŞLETME DEĞERLENDİRME RAPORU (İDR)


Değerli Üyemiz,
 

TOBB tarafından iletilen ve ekte bir örneği sunulan KOSGEB’ na ait yazıda; KOSGEB'in kurum ve kuruluşlar ile yapmış olduğu veri paylaşım protokolleri kapsamında almış olduğu idari kayıtları kullanarak dijital ortamda oluşturduğu "İşletme Değerlendirme Raporu (İDR)"nin 2018-2022 yıllarına ilişkin yeni versiyonunun Türkçe ve İngilizce olarak e-Devlet üzerinden işletmelerin erişimine açıldığı bildirilmiştir.
 

Bilgilerinize sunulur.

×