1/1

18 Mayıs 2023 Perşembe     42

ULUSAL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE UYUM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI


Değerli Üyemiz,
 

TOBB tarafından iletilen yazıda; ulusal ve yerel ölçekte etkilenebilirlik ve risk analizlerine ilişkin çalışmalar yapılarak Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı hazırlandığı bildirilmektedir.
 

İklim değişikliğinin azaltılması çalışmaları aynı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ayrıca yürütülmekle birlikte; sektörlerin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiği ve risk kapsamı Ulusal İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde değerlendirilmektedir.
 

Söz konusu doküman ekte yer almakta olup, plana ilişkin varsa görüş ve katkılarınızın yine ekte iletilen görüş formuna işlenerek, en geç 25.05.2023 tarihi mesai saati sonuna kadar Odamıza yazılı olarak, ayrıca nusaybintb@hotmail.com adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederiz.

Ekli Dosyalar :


×