ÜYELİK İÇİN İSTENEN BELGELER (ŞİRKET)


 • TİCARET SİCİL GAZETESİNİN ASLI VEYA ONAYLI ÖRNEĞİ
 • VERGİ LEVHASI VE VERGİ KAYDINI GÖSTERİR BELGE
 • TEMSİLCİLERİN NOTER TASDİKLİ İMZA SİRKÜLERİ.
 • TEMSİLCİLERİN  NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
 • TEMSİLCİLERİN YENİ ÇEKİLMİŞ ÜÇ ADET FOTOĞRAFI
 • TEMSİLCİLERİN İKAMETGAHI
 • NOTER TASDİKLİ ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ
 • TİCARET ODASI SİCİL KAYDI
 • TİCARET ODASI FAALİYET BELGESİ
 • VERGİ DAİRESİNCE ALINAN İŞ YERİ E YOKLAMA FİŞİ
 • VERGİ DAİRESİNCE ALINAN DEPO E YOKLAMA FİŞİ
 • TİCARET BORSASI KAYIT BEYANNAMESİ