ÜYELİK İÇİN İSTENEN BELGELER (ŞAHIS)


 • TİCARET SİCİL GAZETESİ VEYA ESNAF VE SANATKARLAR SİCİL GAZETESİNİN ASLI VEYA ONAYLI ÖRNEĞİ YA DA SİCİL TASDİKNAMESİ
 • ODA FAALİYET BELGESİ
 • ODA SİCİL KAYDI
 • NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
 • NOTER TASDİKLİ İMZA BEYANNAMESİ
 • İKAMETGAH
 • YENİ ÇEKİLMİŞ ÜÇ ADET FOTOĞRAF
 • VERGİ LEVHASI VE VERGİ KAYDINI GÖSTERİR BELGE
 • VERGİ DAİRESİNCE ALINAN İŞ YERİ E YOKLAMA FİŞİ
 • VERGİ DAİRESİNCE ALINAN DEPO E YOKLAMA FİŞİ
 • TİCARET BORSASI KAYIT BEYANNAMESİ